Servitutter og deklarationer  

Da Møllebakken blev udstykket og delt op i rækkehusparceller, fulgte der en række servitutter med, som er tinglyst i 3 forskellige deklarationer. Disse deklarationer/servitutter gælder endnu og vil være gældende, indtil de ophæves eller fornyes gennem en ny tinglysning. Oversigten her viser, hvad der er tale om og henviser til scannede versioner af de tinglyste dokumenter. Da teksten sine steder er lidt utydeligt på de scannede sider, er der lavet en afskrift, som er mere læsbar og som også kan printes ud.

 

Deklaration vedrørende

Scannet side

Afskrift af tekst

Kortbilag til tekst

Krav om adgangsveje (veje og stier), medlemskab af grundejerforening, ændringer i bebyggelsen, fællesarealet. Deklaration af bebyggelse side 1

Deklaration af bebyggelse side 2

Deklaration af bebyggelse side 3

 

Afskrift af tekst Kort

Bestemmelser vedrørende kloakledninger, vandafledning samt regnvandsbassin.

Deklaration af kloak side 1

Deklaration af kloak side 2

 

Afskrift af tekst

 

Veje og tilslutning af vej til Ringstedvej ('landevejen'), herunder servitut om, at vi ikke kan protestere, hvis kommunen vil lukke udkørsel til ringstedvej mod at åbne en tilkørsel et andet sted, f.eks. fra Gl. Darupvej.

Deklaration af vej

Udskrift af tekst

Kort
       

 

Du kan udskrive sider ved at klikke på de understregede ord i skemaet. De hentes i PDF-format.