Kontingent

 

Med den nye renovationsordning forsvandt vores hidtidige rabat p.gr.a. hjemmekompostering, og vi blev også sat op i afgift, fordi betalingen fra 1/2 2018 følger den faktiske dimensionering af vore containere. Generalforsamlingen besluttede, at merudgiften skulle dækkes via en kontingentforhøjelse, så den ikke kunne slide på den økonomiske konsolideringsproces, vi er i færd med, og som ellers forløber positivt.

Kontingent er fra 1/4 2018 fastsat til 1200 kr. pr. kvartal.