Fællesarbejder

Retningslinjer for fællesarbejder.

 Alle husstande deltager i fællearbejde. Hvis det på en eller anden måde ikke er muligt, indbetaler man et beløb på fem gange gældende timeløn efter mindstelønstaksten til Grundejerforeningen Møllebakken.

 Til sikring af, at man kan komme, udmeldes frem over to datoer for fællesarbejder. En primær arbejdsdag og en alternativ dag lørdagen (eller 14 dage) efter.

Faste lørdage for fællesarbejder  

I efteråret er der altid fællesarbejde i uge 38. Reservedagen er lørdag i uge 40.
I foråret er der fællesarbejde første lørdag efter 1/5, hvor der ikke er højtider i tilknytning til weekenden (Kr. Himmelfart, St. Bededag eller Pinse). Reservedag er første lørdag i en weekend efter, der ligeledes ikke er udvidet p.gr.a. helligdage.

Beslutningsgrundlag

Kommende datoer

Plan for arbejder på fællesarealet