Snerydning

Højesteret har afsagt en dom, der giver grundejerforeningen ansvar for snerydning på hele foreningens område. Også (som her på Møllebakken), hvor den del af foreningens område, der ligger foran de enkelte huse, holdes af beboerne i pågældende huse. Læs her om dommen: http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Glatfoerebekaempelse.aspx