Nyt renovationssystem med mere sortering

Vi blev kontaktet midt på sommeren 2017 med besked om, at vi i løbet af 2018 skulle gå over til et nyt sorteringssystem med nye containere, andre tømningsrytmer, flere sorteringskrav. Sammen med mailen fra kommunen var der også en oversigt over nye priser. Det bragte os p.gr.a. nogle misforståelser i halvoprør, fordi formanden fik regnet sig frem til en stor prisstigning og dermed nye, store kontingentforhøjelser. Kommunens mand på sagen fik dog rettet de værste misforståelser. Kun for madaffald og restaffald er der svingende priser afhængig af containerstørrelser og tømningshyppighed. Alle andre sorteringscontainere som til metal, papir, plastik og hvad der ellers måtte dukke op betales via den faste ydelse, som faktisk er den samme, vi har i nuværende ordning - heller ikke større (det sorterede giver vist kommunen visse indtægter, så derfor samme pris). En anden bekymring var de mange containere. Vi var bekymrede for vores parkeringspladser. Vi tegnede derfor et kort i de faktisk mål med div. containere i forskellige dimensioner, så vi kunne flytte rundt på dem og danne os et billede. Dette kort kan også bruges som signaturforklaring til ALLE kort.

Sammen med beskeden fra kommunen fulgte et forslag til, hvad de mente, vi skulle have beregnet ud fra hidtidig ordning. Beregninger over kommunens forslag satte vi i et regneark, og vi tegnede også et kort, der kunne vise, hvad deres forslag fyldte. Efter at have flyttet rundt på brikkerne og justeret nogle tømningsintervaller nåede vi frem til en løsning, der ikke gik så meget ud over parkeringsmulighederne. Da vi fik lagt denne løsning ind i regnearket, viste det sig oven i købet, at denne løsning var en smule billigere. Så det var denne løsning, vi lagde billet ind på, og som nu i god tid er kørt i stilling, som det fremgår af billedet,

På et tidspunkt skal vi også til at sortere plast. Og får endnu flere containere. Det bliver ikke dyrere, fordi de nye containere er en del af det, vi betaler med den faste ydelse. Men det vil fylde mere. Vi har derfor lavet en plan for, hvordan vi til den tid kan undgå, at det skal gå ud over parkeringspladserne. Vi vil grave os lidt ind i volden, lave en støttemur og sætte de nye containere her. Denne plan vil vi gerne have principgodkendt på næste generalforsamling, så vi kan tage den op af skuffen, når/hvis de nye tilstande træder i kraft. Derfor bringes denne plan op som forslag på generalforsamlingen i 2018.

Retur til forside.