Olietanke

I det blad, som hedder HUSET, og som bestyrelsen holder som medlemmer af Grundejernes Landsforening, var der en artikel om det ansvar, alle har for deres olietanke. Og at gamle tanke kan være en bombe under mange husejere. Vi har på Møllebakken hver især fået ordnet det med tankene individuelt, og hvilken ordning, man hver især har fået lavet, kender vi i bestyrelsen ikke til. Nogle af jer ved det måske ikke selv, da I har købt huset efter, at vi fik fjernvarme. Men her kanb du i hvert fald læse artiklen, og så må du jo handle på det, hvis du tror, pilen peger på din olietank.

 

Artikel fra Huset 2015