Opgaver for de enkelte huse

Vi gik for nogle år siden over fra, at hver række deltes om løbende vedligeholdelsesopgaver på fællesområderne, til, at hvert hus løser sine egne opgaver. Baggrunden for beslutningen kan man læse mere om.

Der gælder følgende:

De enkelte huses opgaver fremgår af en oversigt.
Oversigten refererer til et kort over fællesarealerne.
Der er opstillet nogle kvalitetskrav til det arbejde, der skal udføres. Disse krav er lavet for og uddelt til hvert hus. Bestyrelsen kan påtale, hvis kravene ikke opfyldes. Såfremt arbejde ikke udføres, kan bestyrelsen - efter en advarsel - bestille arbejdet udført på pågældende hus' regning.
Fordelingen af opgaver bygger oprindeligt på et skøn over hvor lang tid, man skal bruge på de enkelte opgaver. Den skønnede tid fremgår af de opgavesedler, hvert hus har fået.
Regler og akkorder kan altid diskuteres (man henvender sig til bestyrelsen). Når det gælder beplantningen på de fælles områder, som skal "vedligeholdes" som husopgaver, er der lavet en generel beskrivelse (som også kan diskuteres).

På de sidste mange generalforsamlinger er der i bestyrelsens beretning fremkommet kritik af måden, nogen løser deres opgave på (og ros til måden, andre løser deres opgave perfekt). For arbejdsåret 2012 har bestyrelsen foretaget en vurdering med smileys, som kan ses, hvis man ønsker det.